Stacks Image 6
Als het met de moederhond goed gaat , dan gaat het ook goed met de pups.
Daarom in de eerste drie weken:
Moeder en pups rust gunnen. Bezoek op drie weken! Vers water dag en nacht
De moederhond 4 x eten geven per dag.
Het rantsoen wel aanhouden en delen door 4.
De pups geregeld wegen. Elke dag neemt het gewicht toe. Behalve dag 1 kan het wel iets verminderen. De comfort zone hebben ze dan immers verlaten en nu vallen ze letterlijk op de moeder terug, maar dan vanaf de buitenwereld.

Geen warmlamp aan bij kamertemperaturen van 25 °
Wel warmlamp kort laten branden bvb ’s nachts…Ververs de omgeving elke dag van moeder en pups.
Let op voor hygiëne zowel van eigen omgeving als van externe factoren (bv bezoekers, kindjes die stress veroorzaken omdat ze roepen enz..)

Stacks Image 17

Gaat iets niet goed: neem dan snel contact met je dierenarts.
Hopelijk komt het dan vlug weer in orde…