Trainen met een golden retriever!

Makkelijk, ja maar. Ook een golden moet correct aangeleerd worden wat we van hem verwachten! Dat is het LOKKEN, je lokt je pup in een houding (zit/zit voor/voet…), een gedrag (volg bvb), een apport (ga de dummy halen)…. Je LOKT hem door je eigen gedrag en je aanwijzen.

Dat moet je eerst thuis goed oefenen (bvb De puppyfluisteraar, is daarvoor een heel goed boek.
Nadien oefen je dat in je eigen tuin, daarna een vreemd terrein, dan in een groep.

Als na het LOKKEN, de pup doet wat je in gedachten had, dan BELONEN.

Het COMMANDO vanaf nu eerst zeggen, dan LOKKEN en dan BELONEN!

De tijd tussen C B L moet je rekken, ongeveer naar 5”, spreek eenvoudige taal, één woord, één daad en éénmaal goed belonen.

Als je pup bij de 1ste keer niet bvb ZIT, dan zeg je het een 2de X maar je helpt je pup in ZIT!

Het hondje weet niet wat je bedoelt, dus wees duidelijk voor je pup. OK?
Stacks Image 5